arviz.InferenceData.min

InferenceData.min(dim=None, skipna=None, **kwargs)