arviz.InferenceData.min#

InferenceData.min(dim=None, skipna=None, **kwargs)#